Home    Kyudo    Traditie    Kyudogroep    Programma    Foto's    Literatuur    Contact    
Barako Kyudo Groep Nederland
Barako Iba is part of Zenko International


  
Kyudogroep Nederland
De Nederlandse Kyudojo (Japans voor ‘plaats om te schieten’) van Zenko International, de school van Kanjuro Shibata Sensei, is de Barako Kyudo Groep. De groep bestaat uit een kerngroep van rond de tien personen en een wisselende groep van regelmatige deelnemers. De groep heeft ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke leden. Jongeren zijn welkom vanaf een jaar of acht. Er is geen maximum leeftijd: kyudo kan tot ver in de jaren des onderscheids beoefend worden.
Alle Zenko Kyudojo’s hebben een eigen naam met ‘ko’ (Japans voor tijger) in hun naam. De Nederlandse naam Barako betekent ‘Rozentijger’.

Lid worden
Om lid te worden dien je eerst je first shot gedaan te hebben. Daarvoor kun je deelnemen aan een introductieweekend, dat minstens eenmaal per jaar wordt georganiseerd (zie Programma). Tijdens de introductiecursus maak je gebruik van klassemateriaal: een yumi (boog), ya (pijl) en kake (schiethandschoen).
Nieuwe deelnemers betalen € 150,00 voor een weekend.
Na het first shot kun je een jaar lang (dat is maximaal 10 keer) vrijblijvend komen oefenen. Je betaalt daarvoor € 175,=, eventueel in twee termijnen. Na een jaar maak je een keuze en gaat je deelnemerschap over in een kerngroeplidmaatschap, tenzij je opzegt.
Als kerngroeplid wordt van je verwacht dat je meedeelt in de taken en verantwoordelijkheden van de groep en investeert in eigen materiaal. Je kunt klassemateriaal blijven gebruiken zolang dat voor je leerproces nodig is.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via het contactformulier.

Oefenmiddagen
De Barako groep oefent elke derde zondagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.30 in de aula van de basisschool 'De Ridderslag' aan de Ridder van Catsweg 256a, 2805BC in Gouda.

Kyudo-demonstraties
Op verzoek verzorgen de leden van de groep demonstraties voor groepen of belangstellenden. Voor informatie hierover kun je je wenden tot Ed Wiersema (wiers422@planet.nl)
© Copyright 2012 - 2014 Barako Iba